රතු මුහුදේදී වෙළඳ නෞකාවකට ප්‍රහාරයක්

පලාවු දූපත් රාජ්‍යයේ ධජය රැගත් වෙළඳ නෞකාවකට රතු මුහුදේදී ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය පැවසුවේ ඒඩ්න් බොක්ක ආසන්නයේදී එම ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇති බවයි.

ප්‍රහාරයෙන් නෞකාවේ ගින්නක්ද හට ගෙන තිබෙනවා.

කෙසේවෙතත් එම ස්ථානයට ළඟා වූ ඉන්දීය නාවික හමුදාවට අයත් නෞකාවක් මගින් ප්‍රහාරයට ලක් වූ නෞකාවේ සිටි කාර්ය මණ්ඩලය මුදාගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය පැවසුවේ.

ප්‍ …read more

Source:: Neth News