ආහාර ඇණවුම ප්‍රමාද වූ බව පවසා කුවේට් හිදී ලාංකිකයෙකුට වෙඩි තියලා 

කුවේට් රාජ්‍යයේ රැකියාවක නිරතව සිටියදී වෙඩි වැදී ඔත්පලව අසරණ වී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු පිළිබඳ පුවතක් වාර්තාවේ.

…read more

Source:: The Leader