පරණ ක�න්තරය මරණයෙන් කෙළවර වෙයි

පà·�රà·�ණි ආරවුලක් හේතුවෙන් ඇති වූ බහින් බස් වීමකදී පුද්ගලයෙකුට අතින් පයින් මුගුරුවලින් පහරදීම හේතුවෙන් තත්ත්වයෙන් රà·�හල් ගත කිරීමෙන් අනතුරුව ඊයේ මියගොස් ඇතà·�යි හබරà·�දුව පොලිසිය පවසයි. …read more

Source:: Lankadeepa