විශ්වාසය භංග කරලා ! – කතානායකට එරෙහිව විපක්ෂය අවි අමෝරයි

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසයත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් උල්ලංඝනය කර ඇති බවට චෝදනා කරමින් සමගි

…read more

Source:: The Leader