රිය අනතුරින් බිරිය මරුට- ස�මිය� දරු දෙදෙන� ර�හලේ

තංගල්ල ප්â€�රදේà·�යේ සිට මà·�තර දෙසට ධà·�වනය වූ ලොරි රථයක් තලල්ල ප්â€�රදේà·�යේදී තිරà·�ද රථයක ගà·�ටීමෙන් තිරà·�ද රථයේ ගමන් කළ මව මියගොස් පියà·� දරුවන් දෙදෙනà·� ඇතුළු සිව්දෙනකු බරපතල තුවà·�ල ලබà·� තලල්ල රà·�හලට ඇතුළත් කර ඇතà·�යි ගන්දර පොලිසිය පවසයි. …read more

Source:: Lankadeepa