සිසුව� කොත්මල� ඔයට බිලි

කොත්මලà·� ඔයේ දිය නෑමට ගිය පà·�සල් ළමුන් පිරිසක් අතරින් එක් සිසුවෙකු දියේ ගිලීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතà·�යි ලිඳුල පොලීසිය පවසයි. …read more

Source:: Lankadeepa