ජනාධිපතිවරණය නියමිත දිනයට පවත්වන බවට රජය යළි අවධාරණය කරයි

මෙම වසර මැතිවරණ වසරක් වන බැවින් කිසිවිටකත් මැතිවරණ කල් නොදමන බවත් නියමිත කාලයට ජනාධිපතිවරණය සහ මහමැතිවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බවත් අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ පවසනවා.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවති උත්සවයකට සහභාගී වෙමින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවා.

new2023 voice · WIJEDAS …read more

Source:: Neth News