පුත�ගේ පොර� පහරින් පිය� මරුට

පිටිගල කලුආරච්චිගොඩ ප්â€�රදේà·�යේ දී අද(24) පස්වරුවේදී පුතà·� එල්ල කළ පොරà·� පහරින් පියà·� මිය ගොස් ඇති බව පිටිගල පොලීසිය කියයි. …read more

Source:: Lankadeepa