පැරණි ගී ඇතුළත් ඒක පුද්ගල ප්‍රසංගයක් අද බොරලැස්ගමුවේදී

පැරණි ගීත එකතුවක් ඇතුළත් විශාරද ඉරංගා ප්‍රේමතිලකගේ ඒක පුද්ගල ගී ප්‍රසංගයක් අද බොරලැස්ගමුවේදී පැවැත්වෙනවා.

එහිදි ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී ලතා වල්පොලට උපහාර දැක්වීමක්ද සිදුකරන බවයි විශාරද ඉරංගා ප්‍රේමතිලක පැවසුවේ.

new2023 voice · IRANGA 01 …read more

Source:: Neth News