ක�ස්බෑ බිත්තර 111ක් සමග අයකු අත්අඩංගුවට

කà·�ස්බෑ බිත්තර 111 ක් සන්තකයේ තබà·�ගෙන සිටි පුද්ගලයෙකු කොස්ගොඩ ප්â€�රදේà·�යේදී ඊයේ (23) අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් විà·�à·šà·‚ කà·�ර්ය බළකà·�ය පවසයි. …read more

Source:: Lankadeepa