නෙත් එෆ් එම් රේඩියෝව සංවිධානය කරන සමන්ත පට්ඨාන සර්ව රාත්‍රික දේශන මාලාව ඇරඹේ

නෙත් එෆ් එම් රේඩියෝව සංවිධානය කරන සමන්ත පට්ඨාන සර්ව රාත්‍රි දේශන මාලාව අනුරාධපුර ජේතවනාරාම පුදබිමේදී මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

මෙම සර්ව රාත්‍රි දේශන මාලාව හෙට උදෑසන දක්වා පැවැත්වීමටයි සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත්තේ. මේ, ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන එන නෙත් නිවුස් විශේෂ වාර්තාකරු සමීර බණ්ඩාර වීරකොන්.

new2023 voice · REP SAMEERA 01 …read more

Source:: Neth News