එක්සත් ජනපදයේ නියෝජ්‍ය රාජ්‍ය ලේකම් ජනපතිගේ වැඩපිළිවෙළ අගයයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ කළමනාකරණ සහ සම්පත් පිළිබඳ නියෝජ්‍ය රාජ්‍ය ලේකම් රිචඩ් වර්මා අතර හමුවක් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පවත්වා තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට රජය ප්‍රමුඛ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ගනු ලබන තීරණයන් මෙහිදී නියෝජ්‍ය රාජ්‍ය ලේකම්වරයාගේ ඇගයීමට ලක් වූ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ.

කෘෂි …read more

Source:: Neth News