පොලිසියට පාට් දැමූ හරීන්ගේ ලේකම් රිමාන්ඩ්

බීමත්ව රිය පැදවූ පුද්ගලයෙකුව පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී බලහත්කාරයෙන් රැගෙන ගිය බව කියන සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දුගේ හිටපු සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව රක්ෂිත…

The post පොලිසියට පාට් දැමූ හරීන්ගේ ලේකම් රිමාන්ඩ් first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News