උක්කුවා ඝාතනයට අවශ්‍යව සිටි හිටපු සෙබළා STF සමග ගැටුමකින් මරුට

සූරියැවැව කෙලින්කන්ද මහවනය මැදදී පොලිස් විශේෂ කාර්යය බළකාය සහ වාඩියක සිටි පිරිසක් අතර ඇති වූ වෙඩි හුවමාරුවකදි මියගොස් ඇත්තේ හිටපු යුද හමුදා සෙබෙලෙක් බව තහවුරුවී…

The post උක්කුවා ඝාතනයට අවශ්‍යව සිටි හිටපු සෙබළා STF සමග ගැටුමකින් මරුට first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News