බටහිර රටවල අනුග්‍රහයෙන් සෙලෙන්ස්කී සෞදියේ

රුසියන් යුක්රේන යුද්ධය සම්බන්ධයෙන්, යුක්රේන ජනාධිපති ව්ලොදිමීර් සෙලෙන්ස්කී, සෞදි අරාබියට ගොස්, සෞදියේ ඔටුන්න හිමි මොහොමද් බින් සල්මාන් කුමරු හමුවී සාකච්ඡා පැවැත්වීය. යුක්රේන ජනාධිබතිවරයා සෞදියේ…

The post බටහිර රටවල අනුග්‍රහයෙන් සෙලෙන්ස්කී සෞදියේ first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News