විමල්ගේ උද්දික වෙනුවට පාර්ලිමේන්තුවට එන පොහොට්ටු මන්ත්‍රී

විමල් විරවංශ නායකත්වය දරන ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්න

…read more

Source:: The Leader