කතානායක විශ්වාස භංගයට අනුරලාගේ සහ ඩලස්ලාගේත් සහාය

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනට එරෙහිව සමගි ජන බලවේගය පක්ෂය බාරදීමට යන

…read more

Source:: The Leader