උද්දිකගේ පුරප්පාඩුව මැකෝට දන්වයි

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජනපෙරමුණේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්න මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් එම මන්ත්‍රී ධුරය පුරප්පාඩු වී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම් නීතිඥ කුෂාණී රෝහණදීර මහත්මිය…

The post උද්දිකගේ පුරප්පාඩුව මැකෝට දන්වයි first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News