ස්වාධීන කළ මහබැංකුව ගැන කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් නොසතුටෙන්

මහ බැංකුව ස්වාධීන ආයතනයක් බවට පත් කළේ එහි කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් ඉහළ දමා ගැනීමට සහ ඔවුන්ට වරප්‍රසාද ලබා ගැනීමට නොවන බව අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක පවසනවා.

රටේ ආර්ථිකය නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීමේ අරමුණින් මහ බැංකුව එලෙස ස්වාධීන ආයතනයක් බවට පත් කළ බවයි නෙත් නිවුස් කළ විමසීමකදී අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

new2023 voice · VIDURA 02

ඒ අනුව සීමිත …read more

Source:: Neth News