දින හයක වැඩවැරුමෙන් පසු අයිෆල් කුළුණ විවෘත වේ

වැඩ වර්ජනයක් හේතුවෙන් දින හයක් වසා දැමීමෙන් පසු පැරිසියේ අයිෆල් කුළුණ ඉරිදා අමුත්තන් සඳහා නැවත විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව වාර්තා වේ. කුළුණ කළමනාකරණය කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ ආරවුලක් හේතුවෙන් කම්කරුවන් මුලින්ම වැඩ නවත්වා පිටව ගියේ පසුගිය සඳුදා (19) ය. එහි ක්‍රියාකරු, Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) පැවසුවේ, සෙනසුරාදා (24) කම්කරු වෘත්තීය සමිති සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීමෙන…

Source

…read more

Source:: Rata