රෝහලෙන් පැනගිය කොවිඩ් ආසාදිත කාන්තාව හමුවෙයි

කොළඹ IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී ඉන් පළාගිය කොවිඩ් – 19 ආසාදිත කාන්තාව ඇහැළියගොඩ සිඳුරංගල ප්‍රදේශයේ කැලෑබද ස්ථානයක සිටියදී ගම්වාසීන් […] …read more

Source:: Lanka Truth