බන්ධනාගාර කොරෝනා ආසාදිතයන් වැඩිවෙයි…

බන්ධනාගාර ආශ්‍රිතව කෝවිඩ් – 19 ආසාදිතයන් හමුවීම වැඩිවෙමින් තිබෙන බව වාර්තා වේ. මේ වනවිට බන්ධනාගාර තුළින් ආශ්‍රිතයන් 617 දෙනෙකු හමුවී […] …read more

Source:: Lanka Truth