මෙතෙක් මෙරට වැඩිම කොරෝනා මරණ ගණන වාර්තාවෙයි

අද දිනයේ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 09 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 83 ක් දක්වා ඉහළ යනවා.

මිය ගිය කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ තොරතුරු පහත පරිදි වනවා.

The post මෙතෙක් මෙරට වැඩිම කොරෝනා මරණ ගණන වාර්තාවෙයි appeared first on Colombo Times.

…read more

Source:: Colombo Times