ලංකාවේ සිටින සරණාගත පිරිසක් විරෝධතාවක

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සරණාගතයින් පිරිසක් විසින් විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් අද (23) දින දහවල් කොළඹ රොස්මිඩ් පෙදෙසේ පිහිටි එක්සත් එක්සත්ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස් කාර්‍යාලය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණ.

ඔවුන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍ර සලකා බැලීමේ ප්‍රමාදයන්, නැවත පදිංචි කිරීම්, අධ්‍යාපනය, නිවාස, ජීවන වියදම් යනාදිය සම්බන්ධ ගැටලු විසඳා දෙන ලෙස ඉල්ලමින්මෙම නිහඬ විරෝධතාවය පැවැත්විනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සරණාගතයින්ගේ ප්‍රජාවන් විසින් මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කොට තිබුණි.

The post ලංකාවේ සිටින සරණාගත පිරිසක් විරෝධතාවක appeared first on Info Sri Lanka News | www.infosrilanka.lk.

…read more

Source:: Info Sri Lanka