හිඟව පවතින අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ ලෝක බැංකු මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන යටතේ ලබාදීමට පියවර

ප‍්‍රාථමික රෝහල්වල දැනට හිඟව පවතින අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ කඩිනමින් ලෝක බැංකු මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන යටතේ ලබාදීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප‍්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර මහතා කියා සිටියේ මේ වන විටත් ප‍්‍රාථමික රෝහල්වල අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ කිහිපයක හිඟයක් මතුව ඇති බවයි.

The post හිඟව පවතින අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ ලෝක බැංකු මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන යටතේ ලබාදීමට පියවර appeared first on News 24 | Sitha 88.8.

…read more

Source:: News 24