අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් පෙනීසිටි දෙමළ මාධ්‍යවේදියාට මරණ තර්ජන

යුද පීඩිත දෙමළ ජනයාගේ ප්‍රශ්න අනාවරණය කිරීම නිසා නිරන්තර අඩන්තේට්ටමට ලක්වූ මුල් පෙලේ දෙමළ ජනමාධ්‍යවේදියෙක් වන්නියේ පාසල් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනයට ඇතිවී තිබෙන අවහිරයක් සම්බන්ධයෙන් වාර්තා

…read more

Source:: The Leader