මැතිවරණයට යන්නේ දිනක රාජ්‍ය වියදමයි – විපක්ෂ නායක කියයි

මැතිවරණය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය වන්නේ එක්දිනයක රාජ්‍ය වියදම පමණක් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඔහු පැවසුවේ අධිකරණ නියෝගයක් ලබාදී තිබුණද මැතිවරණයට මේ දක්වා මුදල් ලබාදී නොමැති බවයි.
new2023 voice · SAJITH 01

ජාතික ජනබලවේගයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික සමන්ත විද්‍යාරත්න මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

new2023 voice · SAMANTHA 01

මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා …read more

Source:: Neth News