විදුලිබල ලේකම් සහ උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති අද මානව හිමිකම් කොමිසම හමුවට

උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාලසීමාව තුළ විදුලිය විසන්ධි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා සහ මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා අද මානව හිමිකම් කොමිසම හමුවට කැඳවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද උදෑසන 10 යි 30 ට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමි0ෂන් සභාවේ පැවැත්වෙන පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගී වන ලෙස ඔවුන් වෙත දැනුම් දී ඇති බවයි එම කොමිසම සඳහන් කළේ.

උසස් පෙළ විභා …read more

Source:: Neth News