දැඩි කොන්දේසි සහිතව සිරිධම්ම හිමිට ඇප

රිමාන්ඩ් කර සිටි ගල්වැව සිරිධම්ම හිමි රුපියල් ලක්ෂ 05 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදාහරින ලෙස කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් ටී.එන්.එල්.මහවත්ත අද (23) නියෝග කළාය. එමෙන් ම හිමියන්ගේ විදේශ ගමන් තහනම් කිරීමට ද නියෝග කෙරිණි. මීට අමතරව මෙම නඩුව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමෙන් වළකින ලෙස ද සෑම මසකම අවසන් ඉරිදා දිනයේ ත්‍රස්ත මර්ධන කාර්යාංශයට වාර්තා කරන ලෙස ද ඇප කොන්දේසි පැනවීමට අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය…

Source

…read more

Source:: Rata