රැකියා සහ ඊට අවශ්‍ය පුහුණු අවස්ථා පිළිබඳව විශේෂ දැනුවත් කිරීමක්

රැකියා සහ ඊට අවශ්‍ය පුහුණු අවස්ථා පිළිබඳව දරුවන්ට මෙන්ම මව්පියන් හා ගුරුවරුන්ට ද ප්‍රමාණවත් දැනුමක් නොමැති බව “දම්රිවි පදනම” පවසනවා.

එහි සභාපති වෛද්‍ය ශෝභාත් විජේරත්න ඊයේ රාත්‍රියේ ප්‍රචාරයවූ නෙත් එෆ් එම් අන්ලිමිටඩ් කණපිට වැඩසටහනට එක්වෙමින් පැවසුවේ ග්‍රාමීය ජනතාවට වැඩි වශයෙන් මේ පිළිබඳ නිසි දැනුමක් නොමැති බවයි.

cutsdigital arts · DR SHOOBATH 01 …read more

Source:: Neth News