ධනුෂ්ක ගුණතිලක එළියට ආ හැටි !

ඕස්ට්‍රේලියාවේදී කාන්තාවකට ලිංගික අතවර කළ බවට එල්ල වූ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනුෂ්ක ගුණතිලක ඇප මත

…read more

Source:: The Leader