උත්සව සමයේ කූඨ වෙලඳුන් සොයා පාරිභෝගික අධිකාරිය වැටලීම් අරඹයි

උත්සව සමය වෙනුවෙන් හෙට සිට දීපව්‍යාප්තව වැටලීම ආරම්භ කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසනවා.

වැඩි මිලට ආහාර අලෙවි කරන සහ පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර අලෙවි කරන්නන් සොයා වැටලීම් සිදුකර අදාල වෙළඳසැල්වල එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

මෙම වැටලීම් ජනවාරි 15 වැනි දා දක්වා ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

The post උත්සව සමයේ කූඨ වෙලඳුන් සොයා පාරිභෝගික අධිකාරිය වැටලීම් අරඹයි appeared first on News 24 | Sitha 88.8.

…read more

Source:: News 24