අලුගෝසුවාට දුන් සාදයක් ගැන කබීර් කියයි

ආර්ථික අර්බුදයට සෘජුවම වගකිව යුතු පුද්ගලයන් ගුවන් තොටුපලේදි පා යුග සිඹ පිළිගැනීම එල්ලා මැරීමට බලා සිටින අලුගෝසුවාට සාදයක් පිරිනමනවා වගේ වැඩක් යැයි සමගි ජන බලවේගයේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී කබීර් හෂීම් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. …read more

Source:: Lankadeepa