කොන්සියුලර් ගාස්තු සංශෝධනය කරයි

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කොන්සල් අංශය මඟින් ඉටුකරනු ලබන කොන්සල් කර්තව්‍ය සම්බන්ධයෙන් වන ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන වසරේ ජනවාරි මස පළමු වැනිදා සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි අදාළ ගාස්තු සංශෝධනය සිදුකිරීමට නියමිතයි.

ඊට අදාල ගැසට් නිවේදනය ද මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම ගැසට් නිවේදනය මෙතැනින්.

The post කොන්සියුලර් ගාස්තු සංශෝධනය කරයි appeared first on News 24 | Sitha 88.8.

…read more

Source:: News 24