වජිරගේ ටෙලිකොම් පොල්ලක් ගැන හෙළිදරව්වක් !

ටෙලිකොම් ආයතනය පාඩු ලබන බවත්, එය විකුණා නොදැමුවහොත් ජනතාවට කෑම නොලැබෙනු ඇති බව ජනාධිපතිවරයා සහ එජාප පාර්ලිමේන්තු

…read more

Source:: The Leader