වජිර අබේවර්ධන ටෙලිකොම් සමාගමට “පොලු” තියා නැහැ

පසුගියදා සමගී ජනබලවේගය පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිරෝෂන් පාදුක්ක විසින් මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන විසින් ලක්ෂ 07ක වටිනාකමකින් යුත් ටෙලිකොම් බිල් පත් නොගෙවා ඇති බවට සිදුකළ චෝදනාව, වජිර අබේවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා විසින් පිළිකුලෙන් යුතුව හෙළා දැක සිටියි.

තමන් විසින් පසුගිය මාසය දක්වා ටෙලිකොම් සමාගමට පියවීමට ඇති සි …read more

Source:: Neth News