කොස්ගොඩ තාරකගේ සොහොයුරා අල්ලයි

පාතාල සාමාජිකයක් බව කියන කොස්ගොඩ තාරකගේ සොයුරකු බව කියන පාතාල සාමාජිකයකු අද (21) අත්අඩංගුවට ගත් බව කොබෙයිගනේ පොලීසිය කියයි. …read more

Source:: Lankadeepa