අමාත්‍යාංශ දෙකක ලේකම්වරුන්ට එරෙහිව මානව හිමිකම් කොමිසම පරීක්ෂණ ආරම්භ කරයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරමින් චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීම සහ ඒක පාර්ශ්වික විනය තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරුන්ට එරෙහිව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට මානව හිමිකම් කොමිසම තීරණය කර තිබේ. ‍එම තීරණය ගෙන ඇත්තේ වෛද්‍ය හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය චමල් සංජීව විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලක් පිළිබඳ…

Source

…read more

Source:: Rata