පැය දෙකක විදුලි කප්පාදුව තවත් දින 4ක්

පැය දෙක බැගින් හෙට (22) සිට මේ මස 25 වැනිදා දක්වා දින හතරක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට අනුමැතිය දුන් බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා අද (21) පස්වරුවේ පැවසීය. …read more

Source:: Lankadeepa