ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 1/ 3 ආහාර අහේනියක

ලෝක ආහාර වැඩසටහනෙන් ප්‍රකාශයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් තුනෙන් එකකට වැඩි පිරිසක් (සියයට 37 ක්) මේ වන විට උග්‍ර ආහාර අනාරක්ෂිතතාවට මුහුණ දී සිටින බව ලෝක ආහාර වැඩසටහන ප්‍රකාශ කරයි.

සිය නවතම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් ලෝක ආහාර වැඩසටහන පෙන්වා දී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් දහයෙන් අටක්ම දිනපතා ආහාර වේල් වෙනුවෙන් වෙනත් අයකු වෙතින් ආහාර ඉල්ලා ගැනීම, ආහාර ණයට ගැනීම සහ අනුභව කරන ආහාර ප්‍රමාණය අඩුකිරීම ඇතුළු විකල්ප ක්‍රමවලට හුරුවී ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් අතරින් කාන්තා මූලික පවුල්, පිරිමි මූලික පවුල්වලට වඩා දරුණු අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් පවතින අතර වතු ආශ්‍රිතව මෙන්ම නාගරික සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලද තත්ත්වය නරක අතට හැරී ඇති බව එම වාර්තාව සඳහන් කරයි.

සමස්තයක් ලෙස රටේ උද්ගතව ඇති බරපතළ ආර්ථික අර්බුදය සමාජයේ සෑම කොටසකටම විශාල බලපෑමක් එල්ලකර ඇති බව ලෝක ආහාර වැඩසටහන වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත.

The post ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 1/ 3 ආහාර අහේනියක appeared first on Aruna.

…read more

Source:: Derana Aruna