හම්බන්තොට සෆාරි සත්වෝද්‍යානයේ දෙවන කොටස ලබන 04 වනදා සිට ජනතා අයිතියට

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සෆාරි සත්ව උද්‍යානය වන හම්බන්තොට සෆාරි සත්වෝද්‍යානයේ අක්කර 34කින් සමන්විත දෙවන කොටස ඔක්තොබර් 04 වනදා සිට මහජනතාවට විවෘත කෙරෙන බව කෘෂිකර්ම, වනජීවි හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව ඔක්තොබර් 04 වන දිනට යෙදී තිබෙන ලෝක සත්ව දිනයට සමගාමීව රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ දෙවන කොටස විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය සඳහා අක්කර 500 ක පමණ බිම් …read more

Source:: Neth News