රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කාර්යාල ඇඳුම සම්බන්ධයෙන් නව චක‍්‍රලේඛයක්

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කාර්යාල ඇඳුම සම්බන්ධයෙන් නව චක‍්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් ප‍්‍රියන්ත මායාදුන්න මහතා සඳහන් කලේ කාර්යාල සඳහා පැමිණීමේ දී සුදුසු ගැලපෙන කාර්යාල ඇඳුමක් ඇඳීමට ඉඩදිය යුතු බවට වන නව චක‍්‍රලේකය සකස් කිරීම සඳහා මේ වන විට උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර එය නුදුරේදීම නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

කාර්යාල වෙත පැමිණීමේ දී කාන්තාවන් සඳහා සාරිය, ඔසරිය, හෝ සුදුසු ගැලපෙන කාර්යාල ඇඳුමක් ඇඳිය හැකි බවට චක‍්‍රලේඛයක් මේ වන විටත් නිකුත් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ඇතැම් පුද්ගලයින් අදාළ චක‍්‍රලේඛයේ පළමු කොටස පමණක් ක‍්‍රියාත්මක කරන අතර සුදුසු ගැලපෙන කාර්යාල ඇඳුමක් යන්න අමතක කර ඇති බවයි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා පෙන්වාදෙන්නේ.

The post රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කාර්යාල ඇඳුම සම්බන්ධයෙන් නව චක‍්‍රලේඛයක් appeared first on News 24 | Sitha 88.8.

…read more

Source:: News 24