ඇමෙරිකෙයාර් ආයතනයෙන් වෛද්‍ය ආධාර

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය කළ ඉල්ලීමක ප්‍රථිපලයක් ලෙස ඇමෙරිකාවේ රෝගී සත්කාරක සේවා සපයන ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයක් වන ඇමෙරිකෙයාර් විසින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 773000 ක හදිසි වෛද්‍ය සැපයුම් තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කරනු ලැබිණ. …read more

Source:: Lankadeepa