ත්‍රිපෝෂ ආදේශකවලත් විෂ

සමාගම් 4කට සිතාසි

වෙළෙඳපොළේ තිබෙන ආදේශක ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදනවල ඇෆ්ලටොක්සීන් අඩංගුවී ඇතැයි සඳහන් කරමින් පවරනු ලැබූ නඩු කිහිපයක් සලකා බැලූ කොළඹ අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත් මංජුල රත්නායක එම ආහාර නිෂ්පාදනය සහ බෙදා හැරීම සිදු කරන ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් 04 කට සහ අධ්‍යක්ෂවරුන්ට අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස ඊයේ (21 වැනිදා) නියෝග කළේ ය.

ගොතටුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලයේ, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක පී. ඒ. සජිත කසුන් ගොනු කරන ලද නඩු 04 ක් සලකා බැලූ මහෙස්ත්‍රාත්වරයා අදාළ නිෂ්පාදන සිදුකරන, බෙදා හරින සමාගම්වල අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ලබන නොවැම්බර් 18 වැනිදා එලෙස අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වමින් සිතාසිද නිකුත් කළේ ය.

ප්‍රමාණය ඉක්මවූ ඇෆ්ලටොක්සීන් අඩංගු ත්‍රිපෝෂ ආදේශක නිෂ්පාදනය කිරීම, බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් 1993 ආහාර ලේබල් කිරීමේ විවිධ නියෝග 787 යටතේ සිදුකරන ලද විමර්ශනයකින් අනතුරුව අදාළ නඩු ගොතටුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලය මගින් කොළඹ ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ පවරා තිබුණි.

ඉෂාර රත්නකාර

The post ත්‍රිපෝෂ ආදේශකවලත් විෂ appeared first on Aruna.

…read more

Source:: Derana Aruna