උද්ධමනය නිසා අමෙරිකාවත් අර්බුදයක

වසර 15කට ආසන්න කාලයකට පසු පළමුවරට වැඩිම අගයකින් සිය බැංකු පොළී අනුපාත ඉහළ නැංවීමට, ලොව විශාලතම ආර්ථිකය හිමි අමෙරිකාව කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ, ඉහළ යන උද්ධමනය පාලනය කිරීමේ අරමුණින්.

අමෙරිකානු මහ බැංකුව මෙවර බැංකු පොළිය ඉහළ දමා ඇත්තේ සියයට බිංදුවයි දශම 7 කින්. ඉහළ යන උද්ධමනය පාලනය නොකළහොත් අහිතකර ප්‍රතිපළ ඇතිවිය හැකි බවට අමෙරිකානු ආර්ථික විද්‍යාඥයින් ප්‍රකාශ කර තිබූ පසුබිමකයි මෙලෙස සිය බැ …read more

Source:: Neth News