කංසා අපනයනය කරන හැටි ඇමැති කියයි

මෙරට ඩොලර් අර්බුදයට විසදුමක් වශයෙන් කංසා ආශ්‍රිත ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනය අරඹමින්, කුමන බාධා පැමිණියද එම ඖෂධ අපනයනය කිරීම ඉදිරි කාලයේදී ආරම්භ කරන බව දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා යක්කල දී පැවසීය. …read more

Source:: Lankadeepa