ආර්ථික අර්බුදයට විසදුමක් දෙන්න මැලේසියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රැකියා දසදහසක්

ශ්‍රී ලාංකිකයන් දසදහසකට මැලේසියාවේ රැකියා අවස්ථා ලබාදීමට එරට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසනවා. ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති ආර්ථික අර්බුදය සැලකිල්ලට ගනිමින් එම තීරණයට එළැඹි බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රමිකයින් සැපයීම සදහා අයදුම්පත්‍රයක් නිල වශයෙන් මැලේසියානු රජයට ඉදිරිපත් කරමින් රැකියා දසදහසක් ඉල්ලුම් කළ බව එරට මාන …read more

Source:: Neth News