“දිවා අහාරයට පොල් මද ගෙනල්ලා” අහාර අර්බුධයේ ඇඟ සලිතවන උදාහරණයක්!

දිවා ආහාරය සඳහා කළටි පොල් මද උලුප්පා රැගෙන ආ ශිෂ්‍ය නායක සිසුවියක් පිළිබඳව මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කළාපයේ කනිෂ්ඨ ද්වීතියික පාසැලකින් තොරතුරු වාර්තා වේ. ඇය 9 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන දක්ෂ සිසුවියකි. ශිෂ්‍ය නායිකාවක් ලෙසද එම විද්‍යාලයේ කටයුතු කරන්නියකි.

ඇයගේ පියා ප්‍රදේශයේ කුළී රැකියාවක නිරතව සිටින අතරමව ගෙදර දොර වැඩ කටයුතු බලා ගෙන සිටින්නීය. ඇයට වැඩිමහල් සහ බාල සොයුරු සොයුරියන් කීප දෙනෙකු ද සිටිති. එම පාසැලේ දිවා විවේක අවස්ථාවේ අනෙකුත් ශිෂ්‍යයන් සමග මෙම ශිෂ්‍යනායිකාව ද ආහාර ගැනීම සදහා සූදානම් වූ අවස්ථාවේ මෙම සිදු වීම සිදු වී තිබේ.

මෙම සිදුවීම පිළිබඳව වැඩිදුරටත් එම පාසැලේ ගුරු භවතුන් සමග සාකච්ඡා කිරීමේදී මෙම සිද්ධියෙන් පසුව, පාසැලේ ගුරු භවතුන් විසින් දිවා ආහාර පාර්සල් කීපයක් සකස් කර ගෙන පැමිණ එවැනි සිසුන් වෙත ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇති බව සදහන් කළහ.

මෙම සිද්ධියට සමගාමිව 3 ශ්‍රේණිය තුළ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් පිරිසක් ද මුහුණ පා තිබුණි. මෙම පාසැල තුළ පළමු ශ්‍රේණියේ සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ට දිවා ආහාර ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ද ක්‍රියාත්මක වේ.

එහිදී 3 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට නියමිත ආහාර ලබා දීමෙන් පසුව, එම මව ඉතිරි බත් ද රැගෙන ආපසු යමින් සිටියාය. එසේ පාසැලෙන් පිටත්ව යන මව දෙස බලා සිටිනා එම 3 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ගෙන් ඒ පිළිබඳව විමසත් දී , එම සිසුන් තවත් බත් ලබා දුනහොත් , තමන්ට කෑමට හැකි බව ප්‍රකාශ කර තිබේ .

එදින දිවා ආහාරය සදහා බත් සමග පරිප්පු පමණක් ලබා දී තිබුණි. ඒ අනුව බත් බෙදීමෙන් පසුව පාසැලෙන් පිටව යන මව කැදවූ ගුරුවරුන් , තවත් බත් තිබේදැයි විමසූ විට බත් පමණක් ඇති බවත් , පරිප්පු අවසන් වී ඇති බවත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මේ පිළිබඳව අදාළ 3 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට දැන්වූ විට , ඔවුන් පරිප්පු නොමැතිව ඉතිරිව ඇති බත් ටික ඉල්ලා ගෙන අනුභව කර තිබේ. මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් මෙම විද්‍යාලයේ ගුරු භවතුන් විසින් සොයා බැලීමේදී මෙම සිසුන් පෙර දින රාත්‍රීයේත් ආහාර සදහා කිසිවක් ලබා ගෙන නොමැති බව අනාවරණය වී තිබේ.

total views 32

The post …read more

Source:: Colombo Tribune