කන්නේ ලුණුමිරිසුයි බතුයි:විලච්චියේ දරුවෝ පාසලේ දී ක්ලාන්තය වෙති

අනුරාධපුර තන්තිරිමලේ පාසල්වල කුඩා දරුවන් 15 – 20 අතර ප්‍රමාණයක් දිනපතා පැවැතිවෙන උදෑසන රැස්වීමේ දී සිහිසුන්ව ඇද වැටෙන බව එම විදුහල් ආරංචි මාර්ග කියයි. …read more

Source:: Lankadeepa