සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද බලාත්මක කෙරේ

සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බදු පනත් කෙටුම්පතට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඊයේ සිය අත්සන සටහන් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව 2022 අංක 25 දරන සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බදු පනත ඊයේ සිට බලාත්මක බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.

මෙම පනත් කෙටුම්පත පසුගිය 08 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වුණා. රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ නැංවීම සහ කෝවිඩ් – 19 වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගීමේ අරමුණි …read more

Source:: Neth News